Uwaga Lekarze i Lekarze Dentyści do 35 roku życia będący w trakcie stażu lub specjalizacji! Naczelna Izba Lekarska zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe z zagadnień komunikacji interpersonalnej oraz systemu funkcjonowania ochrony zdrowia.

Szkolenia prowadzone będą w grupach 10-osobowych, w cyklu 6-dniowym. Planowany termin dla lekarzy i lekarzy dentystów z terenu Gdańska i okolic: 02-07 grudnia, miejsce szkolenia oraz rejestracja na stronie: www.mlodylekarz.org


Zakres warsztatów dotyczących umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem:

1. efektywna komunikacja z pacjentem,
2. sposoby przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach,
3. sposoby zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
4. sposoby radzenia z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich,
5. umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału,
6. sposoby radzenia ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Zakres warsztatów dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia:

1. formy wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty,
2. odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna lekarza i lekarza dentysty,
3. zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
4. zasady wystawiania recept na leki refundowane,
5. organizacja pracy i zarządzania zespołem,
6. marketing usług lekarskich,
7. zadania i rola samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Szkolenia uzupełnione będą 11 kursami na platformie e-learningowej.
 

Pozostałe informacje u Organizatora szkolenia:
ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. +32 285063068
biuro@future.edu.pl oraz na stronie www.mlodylekarz.org lub www.future.edu.pl

 

Możliwość komentowania została wyłączona.