Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia:  

20.06.2017      „Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych”

21.06.2017      „Dziecko i Rodzic w gabinecie lekarskim i stomatologicznym”

28.06.2017      „Asertywna komunikacja lekarzy”

28.06.2017      „Warsztaty autoprezentacji dla lekarzy”

3.07.2017        „Zarządzanie sobą w czasie”

4.07.2017        „Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych”

4.07.2017        „Perswazja i wywieranie wpływu w pracy lekarza”

5.07.2017        „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”

9.10.2017, 27.11.2017, 4.12.2017   „Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów”  (kurs jednodniowy)

28 i 29.11.2017 Kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu „S” – kurs dwudniowy tylko dla lekarzy dentystów

Kursy z radiologii zakończone są egzaminem (egzaminy płatne zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązujących Rozporządzeniach MZ)

Szkolenia akredytowane, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

Zapisy: www.odz.nil.org.pl

Naczelna Izba Lekarska

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, 

e- mail: odz@hipokrates

tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.