Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Komisja Stomatologiczna zaprasza lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia:

-szkolenie z ochrony radiologicznej pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących procedury radiologiczne (21.05.2014 lub 06.06.2014)
Szkolenie kończy się płatnym egzaminem (140zł.) i jest akredytowane (za udział przysługuje 6 pkt. edukacyjnych).
Szczegółowe informacje i zapisy:
http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil/ochrona-radiologiczna-pacjentow-dla-lekarzy-dentystow-wykonujacych-procedury-radiologiczne

-kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu “S” (22-23.05.2014 )
Kurs kończy się płatnym egzaminem (336zł.) i jest akredytowany (za udział przysługuje 15 pkt. edukacyjnych).
Szczegółowe informacje i zapisy:
http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil/kurs-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-nadanie-uprawnien-inspektora-ochrony-radiologicznej-typu-s
Uwaga!
Miejsce odbywania kursów: Naczelna Izba Lekarska, Warszawa, ul. Sobieskiego 110
 
Paulina Siedlecka
Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk
e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl
Komisja Stomatologiczna
e-mail: komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl
tel. 58 524 32 06
 


Możliwość komentowania została wyłączona.