Bezpłatne spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie realizowane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych:

W trakcie spotkań zapewniamy:
•     zajęcia z wykwalifikowanymi wykładowcami
•     indywidualne porady prawne
•     animacje dla dzieci uczestników
•     całodzienne wyżywienie,
•     materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej,
•     zwrot kosztów dojazdu na miejsce spotkania
•     ubezpieczenie, zawierające wszelkie ryzyka
     wynikające z programu spotkania oraz zaproponowanych zajęć.
Plakat

Więcej informacji:  www.szkolenia-polska.pl/przemocwrodzinie

Możliwość komentowania została wyłączona.