Zapraszamy na konferencję „Aspekty prawne związane ze specyfiką udzielania świadczeń małoletnim pacjentom”  17 grudnia 2015 roku.

Poruszane zagadnienia:

 


 1.     Podmioty uprawnione do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu.

2.      Postępowanie personelu medycznego w razie braku zgody opiekuna prawnego na udzielenie świadczenia zdrowotnego

3.      Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej a uczestnictwo rodziców w procesie diagnostyczno-terapeutycznym podejmowanym wobec małoletniego

4.      Problematyka zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego pacjentowi małoletniemu, który ukończył 16 rok życia.

5.      Udzielenie pomocy medycznej małoletniemu pod wpływem alkoholu lub narkotyków

6.      Uprawnienia opiekuna faktycznego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym

7.      Stosowanie przymusu bezpośredniego w procesie diagnozowania i terapii małoletnich pacjentów

8.       Wypisanie małoletniego ze szpitala

9.      Aspekty prawne obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci

10. Ochrona personelu medycznego w razie agresywnych zachowań opiekunów prawnych  małoletniego pacjenta.

Prowadzący: dr n. prawnych Anna Augustynowicz, ceniony wykładowca na WUM. To szkolenie porusza kilka ważnych zagadnień istotnych dla każdego, kto w swojej pracy spotyka się z małoletnimi pacjentami. Jest coraz więcej niejasnych sytuacji, potrzeba coraz więcej wyjaśnień. 

Wszelkie informacje oraz możliwość zgłoszenia znajdują się na stronie www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia”. 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.