Monitoring specjalizacji

 

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przygotowała opracowanie "Monitoring Specjalizacji wg stanu na dzień 31.12.2016 roku". W opracowaniu znajduje się opis kilkudziesięciu specjalizacji medycznych m.in pod kątem liczby specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego (z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu), liczby lekarzy osiągających wiek emerytalny i kończących szkolenie.

Mamy nadzieję że będzie ono pomocne przy planowaniu regionalnej polityki zdrowotnej w tym kształcenia specjalizacyjnego w woj. pomorskim.