Aktualności biura prawnego

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – październik 2014r.

8 października 2014r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz.U. z 2014r., poz. 1360)...

Czytaj więcej

Procedura zwrotu kwoty związanej z zakupem kasy fiskalnej

Zgodnie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnikowi, który zainstaluje kasę fiskalną w obowiązujących terminach, przysługuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej...

Czytaj więcej
 

Ważne: kasy fiskalne w 2015 roku

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (opublikowane 7 listopada br., Dz.U. z 2014r., poz. 1544) rozszerza w znacznym stopniu krąg lekarzy obowiązanych do posiadania kas fiskalnych.           ...

Czytaj więcej

Obowiązek publikowania cen w gabinetach i informowania pacjentów

Biuro prawne OIL w Gdańsku informuje, że od dnia 15 listopada 2014r. wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, objęte zostały obowiązkiem podawania do wiadomości pacjentów informacji o: -...

Czytaj więcej

Opłaty za badania kierowców po nowemu

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców weszło w życie 20 lipca 2014 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 949). Zachęcamy wszystkich uprawnionych...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – wrzesień 2014r.

3 września 2014r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2014r., poz. 1172)...

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie wystawiania recept

Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż w dniu 4 października 2014r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2014r., poz. 1239).Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:- lekarz będzie uprawniony do...

Czytaj więcej
 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie uprawnień czasowych lekarzy POZ

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku otrzymała 12 września 2014r. odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotyczącą lekarzy, którzy udzielali świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 29 września 2007r. nie posiadając wymaganej specjalizacji i otrzymali w związku z powyższym...

Czytaj więcej

Uwaga na Centralny Rejestr Płatników

W ostatnim czasie do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku wpływają informacje o otrzymywaniu przez lekarzy pism z Centralnego Rejestru Płatników. Treść pism może budzić Państwa wątpliwości co do konieczności uiszczenia wskazanej w nim opłaty. Biuro...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – lipiec 2014r.

18 lipca 2014r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz.U. z 2014r., poz....

Czytaj więcej