Aktualności biura prawnego

Zmiany w prawie w 2016 roku

Nie tylko telemedycyna jest nowością prawną wchodzącą w życie na przełomie roku 2015/2016. Jest ich znacznie więcej: np kwestia recept i dokumentacji medycznej. Recepty refundowane bez umów Od 1 stycznia 2016 r postawą wystawiania recept...

Czytaj więcej
 

Obowiązkowe książeczki zdrowia dziecka

Z dniem 1 stycznia 2016r. wejdą w życie przepisy przewidujące obligatoryjne prowadzenie dla małoletnich pacjentów książeczek zdrowia dziecka. W dniu 9 listopada 2015r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie  Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i...

Czytaj więcej
 

Niezamówiona reklama – czy trzeba za nią płacić?

Prawdziwą plagą w ostatnich miesiącach stały się faktury przesyłane lekarzom przez firmy powołujące się na umowę zwartą telefonicznie, a przewidującą zamieszczenie w internecie reklamy gabinetu. Rekordową liczbę otrzymanych faktur zgłosił nam lekarz, który otrzymał ich...

Czytaj więcej
 

Szczepienia obowiązkowe − dokumentacja medyczna i postępowanie lekarza

Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się tym szczepieniom,...

Czytaj więcej
 

E-zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016r.

Zgodnie z ogłoszoną w dniu 30 lipca 2015r. nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1066), od dnia 1 stycznia 2016r....

Czytaj więcej
 

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku maj-lipiec 2015r.

6 maja 2015r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 618) 11 maja 2015r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku styczeń-kwiecień 2015r.

29 kwietnia 2015r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 581) 27 kwietnia...

Czytaj więcej

Nowe wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż z dniem 10 kwietnia 2015r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki...

Czytaj więcej

Nowe wzory kart zgonu

Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż z dniem 1 marca 2015r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015r., poz. 231)....

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – grudzień 2014r.

9 grudnia 2014r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U. z 2014r., poz. 1751) Rozporządzenie określa wzór tzw. karty pacjenta onkologicznego wydawanej przez świadczeniodawców...

Czytaj więcej