Aktualności biura prawnego

Wystawianie recept, które obejmują leki z uprawnieniami dodatkowymi – korespondencja z NFZ

   W związku z występującymi nieprawidłowościami dotyczącymi realizacji wystawionych przez lekarzy recept, na których zamieszczono zarówno leki objęte uprawnieniami dodatkowymi pacjentów (np. Honorowych Dawców Krwi) oraz leki, których te uprawnienia dodatkowe nie dotyczą Prezes Okręgowej...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – listopad 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku listopad 2012r.   16 listopada 2012r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – październik 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku październik 2012r.   4 października 2012r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz...

Czytaj więcej

Korespondencja Prezesa NRL z Urzędem Kontroli Skarbowej w sprawie ujawniania danych osobowych pacjentów

    Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku zwrócił się w dniu 12 listopada 2012r. do Naczelnej Izby Lekarskiej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w przedmiocie zakresu tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku...

Czytaj więcej

Nowa lista leków refundowanych

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiło się nowe obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od dnia 1 listopada 2012 r.Lista jest dostępna pod tym...

Czytaj więcej

Komunikat – blokada numerów recept

KOMUNIKAT – blokada numerów recept   W nawiązaniu do pisma Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 10 października 2012r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uprzejmie informuje, iż lekarze, którzy nie podpisali do dnia 30 czerwca...

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego

Nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego W dniu 28 września 2012r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Najważniejsze zmiany w nowym rozporządzeniu:   1. zmiana nazwy stażu cząstkowego w...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – wrzesień 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku wrzesień 2012r.   12 września 2012r. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – sierpień 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku sierpień 2012r.   3 sierpnia 2012r. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy...

Czytaj więcej

UWAGA! LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI ZAWODOWE!

UWAGA! LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI ZAWODOWE! Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku ponownie przypomina, że lekarze prowadzący praktyki zawodowe, ani inni przedsiębiorcy nie posiadają ustawowego obowiązku dokonywania wpisu do Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach z...

Czytaj więcej