Rozpoczęcie stażu podyplomowego Copy

 
Informujemy, że dokumenty o prawo wykonywania zawodu i staż podyplomowy rozpoczynający się 1 października składamy do 31 lipca. Dokumenty do PWZ i na staż podyplomowy można składać jednego dnia.  

 

Terminy składania Dokumntów na Staż 

  • staż rozpoczynający się 1 października - do 31 lipca 
  • staż rozpoczynający się 1 marca - do 31 stycznia

 

Najpierw jest przyznawane Prawo Wykonywania Zawodu, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego

Organizacja i przebieg stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego - lekarze z obywatelstwem polskim

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego - lekarze cudzoziemcy

 


 Skierowanie na odbycie stażu podyplomowego

WYMAGANE DOKUMENTY   

  1. Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej" zawierający wskazane pięć podmiotów preferowanych  przez lekarza jako miejsce odbywania stażu
  2. Średnią z okresu studiów, potwierdzoną przez dziekana właściwej uczelni medycznej
  3. Staż podyplomowy na terenie OIL w Gdańsku (woj. pomorskie) można odbyć pod warunkiem posiadania stałego zameldowania. Staż jest finansowany z Urzędu Marszałkowskiego danego województwa  

Wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

Oświadczenie o udostępnieniu adresu e-mail

OPŁATY

Bezpłatne

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Komisja Kształcenia Medycznego - pok. 306 (III p.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Okręgowa Izba Lekarska

TERMIN ODPOWIEDZI

Miesiąc

UWAGI

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

PODSTAWA PRAWNA

 

Ankieta lekarze

Ankieta lekarze dentyści

Uzyskanie PWZ - KONTAKT W SPRAWIE ETAPU I
 
Komisja ds. Kształcenia Medycznego

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 

 


KONTAKT W SPRAWIE ETAPU I

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 


KONTAKT W SPRAWIE ETAPU II

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie