Obowiązkowe kursy cząstkowe

 

BIOETYKA, PRAWO MEDYCZNE, ORZECZNICTWO LEKARSKIE

Wykłady odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w sali konferencyjnej na I piętrze, w grupach (przydział odgórny), we wtorki i piątki, w wyznaczonym terminie w pierwszej połowie roku. Każda grupa to blok 10 spotkań (ok. 1 miesiąc). Zajęcia są obowiązkową częścią stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty.
Ważne!
  • Zgodnie z nowym rozporządzeniem w spr. stażu podyplomowego, każda nieobecność wymaga odrobienia.
  • Zmiany grup nie są możliwe
Uwaga stażyści z II grupy!!! Zostały zmienione terminy wykładów z bioetyki i prawa medycznegoWykłady - planPodział na grupy wykładowe wg. jednostek 
 
DWUDNIOWY KURS UZUPEŁNIAJĄCY Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA LEKARZY STAŻYSTÓW
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty oraz ramowym programem stażu lekarza z 26 września 2012 roku, staż cząstkowy z zakresu medycyny ratunkowej musi zostać uzupełniony dwudniowym kursem podsumowującym zagadnienia ujęte w programie organizowanym przez jednostki akademickie prowadzące kształcenie w zakresie medycyny ratunkowej. Kurs nie obowiązuje lekarzy dentystów. Aktualne terminy kursów wrzesień 2017 rok.
 

RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA LEKARZY DENTYSTÓW

Osoba do kontaktu:  Ewa Błęcka p.o. Kierownika Działu Kadr i Płac COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk email: eblecka@wss.gda.pl tel. (58) 764 03 51 

KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 406

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie