Rozłożenie zaległości na raty

 

W przypadku wystąpienia zaległości, istnieje możliwość rozłożenia ich na raty.

Lekarz/lekarz dentysta musi wystąpić z pismem do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, które będzie zawierało:

  • wysokość zaległości
  • zakres czasowy, którego dana zaległość dotyczy
  • wskazanie ilości rat jaką lekarz/lekarz dentysta jest w stanie spłacać (maksymalnie 5 rat)

Następnie sprawa zostaje skierowana do rozpatrzenia przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Kasa OIL  /  Sekcja windykacji składek członkowskich

Joanna Monkiewicz: (58) 524 32 17    /    Beata Ługiewicz: (58) 524 32 03    /    email: skladki@oilgdansk.pl

Parter → pok. 10

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie