Zrzeczenie się wykonywania zawodu

 

Opis procedury  

Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty zarządzeniem Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej skreśla się lekarza z listy członków izby lekarskiej. W wyniku tej procedury lekarz jest zobowiązany zwrócić dokument „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU” do izby lekarskiej.

Wymagane dokumenty    

  1. złożone odpowiednie oświadczenie
  2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu

pliki do pobrania

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi     

Dotyczy lekarza członka izby, który zamierza na stałe zaprzestać wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
  • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2017 r.)

KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie