Zaświadczenie do Unii Europejskiej

 

Opis procedury    

Na podstawie złożenia stosownego wniosku, odpowiednich dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz rejestru ukaranych lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską komisja ds. rejestracji i uiszczeniu stosownej opłaty wydaje lekarzowi zaświadczenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz w zależności od rodzaju zaświadczenia, o które wnioskuje lekarz, następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o odbytym stażu podyplomowym (zawarte we wniosku) w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego formalne kwalifikacje 
  • Oświadczenie lekarza w przedmiocie niekaralności zawodowej i braku prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego (oświadczenie   zawarte we wniosku) w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia dotyczącego postawy etycznej
  • Dokumentacja potwierdzająca wykonywanie zawodu w ciągu ostatnich 5 lat (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu prywatnej praktyki lekarskiej)
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie świadczeń  

Pliki do pobrania

Wniosek o zaświadczenie unijne

Zgoda na przekazanie danych

Opłaty

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę opłata za wydanie każdego zaświadczenia od 01.01.2024 roku wynosi  129 zł.

Opłatę należy uiścić w dniu złożenia wniosku lub w przypadku płatności przelewem w terminie 3 dni od jego złożenia. Należną kwotę prosimy wpłacać na ogólny rachunek konta bankowego - 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314. Zaksięgowanie kwoty na koncie izby jest podstawą do rozpoczęcia procedury wydania zaświadczeń.

Termin odpowiedzi

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczeń ok. dwóch tygodni od daty złożenia kompletu dokumentów. Informacji o możliwości odbioru zaświadczeń udzielamy pod numerem telefonu 58 524 32 05.
Odbiór zaświadczeń w siedzibie OIL w Gdańsku w pokoju 216.

Uwagi   

Zaświadczenia wydawane są wyłącznie w języku polskim.

Ośrodek Uznawania Kwalifikacji


Kontakt w tej sprawie

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie