Wydanie duplikatu dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu

 

Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające i wydawany jest przez właściwą okręgową radę lekarską duplikat tego dokumentu (wniosek o wydanie duplikatu składa się do odpowiedniej okręgowej izby lekarskiej, która wydała dokument)

Wymagane dokumenty     

  1. złożone odpowiednie oświadczenie
  2. podanie o wydanie duplikatu
  3. zdjęcia dowodowe spełniające wymagania ustawy o dowodach osobistych

Pliki do pobrania

Formularz oświadczenia

Jednostka odpowiedzialna

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi   

Dotyczy sytuacji zniszczenia lub utraty dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

PodstawA prawnA

  •  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
  • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2017 r.)

KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie