Zmiana nazwiska

 
 • KROK 1: Zmiana wpisu w działalności gospodarczej w CEIDG (zmiana nazwiska)
 • KROK 2: Logowanie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (aplikacja dla praktyk zawodowych)
 • KROK 3: Wysłanie wniosku elektronicznego o zmianę wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt zawarcia małżeństwa) 
  UWAGA! Zmianę nazwiska należy przede wszystkim zgłosić w Rejestrze Lekarzy, aby uzyskać adnotację urzędową w Prawie Wykonywania Zawodu

 • KROK 3: Podpisanie wniosku profilem zaufanym ePUAP
 • Wnieść opłatę rejestracyjną:    
  74 zł - zmiana wpisu w rejestrze

Opłaty rejestracyjne należy kierować na główny rachunek bankowy Okręgowej Izby Lekarskiej:
Santander Bank Polska S. A
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Ważne! Podany numer konta służy wyłącznie do dokonywania opłaty za wpis lub zmianę wpisu w rejestrze. Do opłacania składek posiadają Państwo indywidualne numery rachunków bankowych


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie