Zawieszenie praktyki

 
  • Krok 1: Logowanie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  • Krok 2: Wysłanie wniosku elektronicznego o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. We wniosku należy wskazać okres zawieszenia działalności 
  • Krok 3: Podpisanie wniosku profilem zaufanym ePUAP

Zawieszenie praktyki nie podlega opłacie.

Odwieszenie działalności jest zmianą w rejestrze i podlega opłacie.


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie