Wykreślenie praktyki

 
  • KROK 1: Wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG
  • KROK 2: Logowanie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  • KROK 3: Wysłanie wniosku elektronicznego o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. We wniosku należy wskazać adres przechowywania dokumentacji medycznej po wykreśleniu praktyki z rejestru.
  • KROK 3: Podpisanie wniosku profilem zaufanym ePUAP

Wykreślenie praktyki nie podlega opłacie.


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie