Rejestracja praktyki kontraktowej (w zakładzie leczniczym)

 

Lekarz rejestrujący praktykę indywidualną, specjalistyczną, wyłącznie w zakładzie leczniczym (kontrakt lub umowa o świadczenie usług, umowa współpracy) powinien spełniać następujące warunki:

 

 • posiadać  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG)  z  Urzędu Miasta lub Gminy (informacje na www.ceidg.gov.pl )

  Uwaga!  w CEiDG mogą być zamieszczane wyłącznie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co do których przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny do nieruchomości.Wpis do CEiDG nie podlega opłacie!

 • posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ważne od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej (suma gwarancyjna ubezpieczenia 350 000 Euro na wszystkie zdarzenia i 75 000 Euro na jedno zdarzenie).
  Pobierz wzór oświadczenia polisa OC
 • posiadać umowę/promesę zawarcia umowy z podmiotem leczniczym
 • Złożyć elektroniczny wniosek o wpis/zmianę wpisu na portalu: rpwdl.csioz.gov.pl – aplikacja dla praktyk zawodowych (podpisując wniosek profilem zaufanym e-puap lub podpisem certyfikowanym)

INSTRUCJA RPWDL-kontrakt

 • Wnieść opłatę rejestracyjną:
  98 zł – wpis do rejestru
  49 zł – zmiana wpisu w rejestrze na podany poniżej nr konta:

Opłaty rejestracyjne należy kierować na główny rachunek bankowy Okręgowej Izby Lekarskiej:

Santander Bank Polska S. A
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Ważne! Podany numer konta służy wyłącznie do dokonywania opłaty za wpis lub zmianę wpisu w rejestrze. Do opłacania składek posiadają Państwo indywidualne numery rachunków bankowych.

 


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie