Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

 

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe.

OBOWIĄZEK

TERMIN

  • zgłoszenie wniosku o zmianę wpisu w wypadku zmiany danych zawartych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • 14 dni od momentu zaistnienia zmiany

PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie