Kontrole wewnętrzne

 

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, którzy:

 1. posiadają pojazd mechaniczny (osobowy lub ciężarowy), lub
 2. korzystają z własnej kotłowni (niepodłączone do sieci ciepłowniczej), lub
 3. korzystają z własnego ujęcia wody (niepodłączone do sieci wodociągowej).

Do pobrania wzór protokołu

OBOWIĄZEK

TERMIN

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, obejmujących ocenę prawidłowości i skuteczności:
  • oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
  • monitorowania czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;
  • procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji;
  • stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
  • wykonywania badań laboratoryjnych;
  • analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej;
  • nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
 • nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
 • sporządzanie raportu kontroli wewnętrznych
 • przechowywać i okazać na żądanie organów Sanepidu w przypadku kontroli

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie