Informacje o korzystaniu ze środowiska

 

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, którzy:

  1. posiadają pojazd mechaniczny (osobowy lub ciężarowy), lub
  2. korzystają z własnej kotłowni (niepodłączone do sieci ciepłowniczej), lub
  3. korzystają z własnego ujęcia wody (niepodłączone do sieci wodociągowej).

OBOWIĄZEK

TERMIN

  • składanie zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, wraz z wniesieniem należnej opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego
  • do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni
  • do właściwego urzędu marszałkowskiego

PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie