Obowiązki wynikające z prowadzenia praktyki

 

Całoroczne obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe. Również do pobrania w pdf: 

Obowiazki-dla-praktyk-zawodowych w 2024

Pismo do praktyk zawodowych w sprawie sprawozdawczości

Uwaga! Zbliża się termin składania sprawozdań w rejestrze BDO  

Informacja o terminie składania sprawozdań w systemie BDO

Roczne sprawozdania za 2022 r. składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia:

  • sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
  • sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,

składają je właściwemu marszałkowi województwa do 15 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl w zakładce „Instrukcje”, panel „Filmy-krok po kroku system BDO”.

Praktyki zawodowe wytwarząjące odpady obowiązuje dział I i dział XI.

 

INSTRUKCJE- krok po kroku - moduł sprawozdawczości

Nowe sprawozdanie

Dział I (dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych)

Dział XI (informacja o wytworzonych odpadach)

Potrzebne informacje:

Symbol PKD  86.21.Z   praktyka lekarska ogólna

                      86.22.Z   praktyka lekarska specjalistyczna

                      86.23.Z   praktyka dentystyczna

Kod opadu medycznego

18

Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

18 01

Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80*

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 81

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82*

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02

Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07

Objaśnienie:

* Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wszelkie informacje i instrukcje dostępne są po adresem strony

www. bdo.mos.gov.pl

Infolinia BDO
22 34 04 050 

Konsultanci są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
telefon: 58 32-68-555


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie