Aktualizacja polisy OC

 

Z dniem 15.07.2016r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy o działalności leczniczej, która m.in. zniosła obowiązek dostarczania polisy OC do organów rejestrowych.


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie