Aktualizacja polisy OC

 

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe.

OBOWIĄZEK

TERMIN

  • zgłoszenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC
  • 7 dni od momentu zawarcia umowy

PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie