Od 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie spore zmiany w POZ - a raczej ich pierwsza część. Lekarze otrzymują nowe narzędzie - tzw. mały budżet powierzony: będą mogli wykonać więcej badań diagnostycznych, przede wszystkim takich, które mogli zlecać do tej pory wyłącznie lekarze AOS. Czy to przełoży się na poprawę opieki na poziomie POZ, więcej problemów zdrowotnych będzie wykrywane? Czas pokaże.

28 czerwca minister zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ, która wprowadza m.in. zmiany w programie profilaktyki chorób układu krążenia, dzięki którym do badań zakwalifikuje się większa grupa pacjentów.

Z wiodącego programu profilaktycznego, realizowanego przez POZ, skorzystają osoby w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie będzie przysługiwać po upływie pięciu lat. Program będą mogły samodzielnie realizować pielęgniarki, zamiast - tak jak dotychczas - lekarze POZ.

To, oprócz tzw. małego budżetu powierzonego, kluczowa zmiana, jaka wchodzi w życie już 1 lipca – i stanowi wstęp do większej reformy podstawowej opieki zdrowotnej, którą w połowie czerwca zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Reforma opiera się na kilku filarach: zmianie w realizacji programów profilaktycznych (obecne zmiany w ChUK, ale też system motywacyjny dla POZ w związku z programem Profilaktyka 40 Plus, lekarze mają otrzymywać premie za pacjentów, którzy zrealizują badania), poszerzeniu zakresu badań diagnostycznych, wdrożeniu opieki koordynowanej POZ oraz na wprowadzeniu rozliczania jednostkowego wybranych porad pielęgniarskich. - Pacjenci, ale również lekarze, oczekują od POZ większego zakresu badań diagnostycznych – mówił Niedzielski w czerwcu, ogłaszając zmiany w POZ

Od 1 lipca dodatkowe badania diagnostyczne będą obejmować: ferrytynę, witaminę B12, anty-CCP, antygen H. pyroli w kale, anty-HCV, szybkie testy (CPR - szybki test ilościowy dla dzieci do ukończenia 6. roku życia oraz strep-test). Lekarz POZ będzie mógł skierować pacjenta na tomografię klatki piersiowej po uprzednio wykonanym zdjęciu radiologicznym klatki piersiowej i stwierdzeniu w opisie zmian wymagających weryfikacji. 29 czerwca ukazało się zarządzenie Prezesa NFZ w tej sprawie – określono w nim, między innymi, ile badań każdego rodzaju lekarze będą mogli zlecać miesięcznie (w przeliczeniu na 10 tysięcy pacjentów).

Od października resort zdrowia planuje kolejny krok, czyli wprowadzanie opieki koordynowanej na większą skalę – z szerszym budżetem powierzonym, obejmującym również kierowanie pacjentów – których stan będzie tego wymagać – z chorobami przewlekłymi na konsultacje specjalistyczne lub przeprowadzanie mini-konsyliów, czyli telekonsultacji lekarz POZ - lekarz AOS.

Środowisko lekarzy POZ kierunek zmian przyjmuje w zdecydowanej większości pozytywnie, natomiast obawy budzi sposób wdrażania pomysłów ministerstwa (łącznie z tym, że dopiero na kilkadziesiąt godzin przed ważną dla poradni zmianą lekarze mieli szansę poznać jakiekolwiek, bo nie wszystkie, szczegóły dotyczące finansowania tzw. małego budżetu powierzonego). Federacja Porozumienie Zielonogórskie przestrzega wręcz, by błędy we wdrażaniu rozwiązań z zakresu koordynowanej opieki nie pociągnęły za sobą powstania „POZ dwóch prędkości”: będących w stanie zapewnić lepszy dostęp do diagnostyki i porad placówek wielkomiejskich i pozostałych, którzy swoim pacjentom nie będą mogli takich warunków zaproponować.

Małgorzata Solecka 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.