Gdańskie Debaty Lekarskie to publiczne i otwarte spotkania ekspertów i autorytetów z różnych dziedzin i o różnych poglądach, które poświęcone są wielorakim kontekstom wykonywania zawodu lekarza. Powstały z potrzeby poważnego dialogu z wyzwaniami stale zmieniającego się świata. W tym roku podczas trzecich już Gdańskich Debat Lekarskich zastanowimy się nad współczesnymi sporami dotyczącymi relacji między pacjentem i lekarzem.

Rok temu, podczas drugich Gdańskich Debat Lekarskich mówiliśmy o terapii uporczywej we współczesnym świecie, tematem pierwszych debat, które odbyły się w 2014 roku próbowalismy odpowiedzieć na pytanie, co to jest medycyna oparta na dowodach (Evidence Based Medicine), na ile można zawierzyć wynikom badań naukowych i czy EBM ogranicza rolę myślenia lekarskiego. 
Serdecznie zapraszamy w sobotę 28 października 2017 roku na godz. 10.00 do  Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Wśród zaproszonych gości będą m.in.: profesor Paweł Łuków, profesor Jakub Pawlikowski, profesor Kazimierz Szewczyk, profesor Romuald Krajewski, profesor Rafał Dziadziuszko, profesor Romuald Krajewski, profesor Oktawian Nawrot, profesor Janina Suchorzewska.

Wybitni eksperci będą mówić m.in o źródłach norm relacji lekarz-pacjent, przedstawią modele relacji lekarz-pacjent w kodeksach etyki lekarskiej od Hipokratesa do współczesności, zastanowią się nad granicami autonomii pacjenta. Tematem wykładów będzie też ewolucja relacji lekarz-pacjent w polskim prawodawstawie na przestrzeni ostatnich lat, relacje lekarz-pacjent z punktu widzenia codziennej praktyki lekarskiej; różne aspekty relacji lekarz-pacjent w opinii środowiska lekarskiego. 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.