Działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku od momentu ogłoszenia stanu epidemii w Polsce skoncentrowały się na możliwie szerokim wsparciu lekarzy, w tym przede wszystkim pozyskiwaniu środków finansowych na zakup środków ochrony. Izba uruchomiła zbiórkę na ten cel (na dziś zebrano ponad 43 tysiące złotych), pieniądze przekazało też Prezydium gdańskiej OIL (20 tys. zł), a 22 kwietnia 2020 roku Rada i Prezes OIL zdecydowali o przekazaniu 250 tys. zł. Dzięki darowiźnie Kulczyk Foundation w wysokości 20 mln złotych, przekazanej na specjalny fundusz pomocowy w ramach Fundacji Lekarze Lekarzom przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, do Gdańska trafiły zakupy za 6,13 procent tej kwoty. (Fundacja zdecydowała, że miliony będą dzielone proporcjonalnie do liczby członków poszczególnych izb).

 

Środki ochrony indywidualnej przekazane przez Kulczyk Foundation czekają w siedzbie OIL w Gdańsku na przekazanie potrzebującym lekarzom  

 

-Pod koniec marca 2020 roku gdańska Izba zwróciła się do placówek medycznych z zapytaniem, jakich środków ochrony potrzebują i w jakiej ilości – tłumaczy Arkadiusz Szycman, zastępca sekretarza OIL w Gdańsku koordynujący akcję przekazywania środków.  – Formularz jest dostępny na stronie OIL, informacja pojawiła się też w Pomorskim Magazynie Lekarskim. Od tego momentu placówki niemal codziennie przysyłają nam informacje na temat swoich potrzeb. Zbieramy je, mamy na dziś  zamówienia od około trzystu placówek. To są i duże szpitale, i indywidualne praktyki lekarskie. Warunek jest taki, że środki możemy przekazywać lekarzom i lekarzom dentystom, którzy realizują świadczenia medyczne pomimo ogłoszenia pandemii. Dla ich potrzeb zawodowych, nie prywatnych.

Ze środków gdańskiej OIL i ze zbiórki pod hasłem “koronawirus” zakupiono środki ochrony za ponad 55 560 tysięcy złotych. W piątek 24 kwietnia do Gdańska dotarły zakupy z Fundacji Lekarze Lekarzom, wszystko – oprócz maseczek FFP2 – jest już rozdysponowane między lekarzy. 

 – Staramy się realizować zgłoszone zapotrzebowania w jak największym zakresie – mówi Arkadiusz Szycman. – Niestety nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb lekarzy, ponieważ są one ogromne. Na dziś największe zapotrzebowanie jest na maseczki chirurgiczne, na fartuchy ochronne, maseczki FFP2, ostatnio coraz więcej osób prosi o rękawiczki. Dla przykładu powiem jakie to liczby:  masek FFP2 potrzeba 57 tysięcy i te potrzeby uda nam się zaspokoić w stu procentach. Maseczek chirurgicznych potrzeba aż 175 tysięcy, na dziś jesteśmy w stanie zabezpieczyć 30 proc. zgłoszeń.

 

Lekarka jednego z działających w Gdańsku gabinetów stomatologicznych odbiera zamówione środki ochrony indywidulanej w siedzibie OIL w Gdańsku przy ulicy Śniadeckich 33.  

 

-Zgłoszeń jest bardzo dużo – potwierdza Ewa Siewierska-Chomeniuk, wiceprezes OIL w Gdańsku zajmująca się dystrybucją środków dla lekarzy dentystów. – Szczególnie teraz kiedy wielu lekarzy dentystów deklaruje otwarcie gabinetów od 4 maja. Potrzebują wsparcia na start, szczególnie że, jak mówią, wszystkie środki ochrony indywidualnej znacznie podrożały. Dlatego dla większości lekarzy dentystów nasza pomoc, choć oczywiście nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, jest dużym wsparciem. Choć zdarzają się i takie żądania, jakie zgłosił jeden z kolegów – cztery tysiące maseczek na dwa miesiące. Takich możliwości oczywiście nie mamy.   

Informując o zbiórce na “koronawirusa” pisaliśmy też o tym, że zebrane pieniądze zostaną przeznaczone także na opłacenie miejsc noclegowych dla lekarzy, którzy muszą lub chcą pozostać w izolacji po pracy od swojej rodziny i bliskich. Na dziś wszelkie tego typu potrzeby udało się zaspokoić dzięki ludziom dobrej woli, którzy bezpłatnie zaoferowali miejsca noclegowe dla medyków. 

Przypominamy, że lekarze i lekarze dentyści, którzy pracują mimo epidemii, mogą nadal zgłaszać swoje zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej.  

Proponujemy, aby były to następujące wyroby: maski chirurgiczne, maski FFP2 lub FFP-3, fartuchy barierowe, przyłbice, środki dezynfekcyjne. Prosimy o informacje na adres: sekretariat@oilgdansk.pl

Wszystkie środki ochrony osobistej są przekazywane pro bono personelowi medycznemu walczącemu na pierwszej linii frontu z koronawirusem SARS-Cov-2.

Alicja Katarzyńska

Możliwość komentowania została wyłączona.