Nz. Przemawia Roman Budziński kończący drugą kadencję dotychczasowy prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku/Fot. Wojciech Pączek   

Lekarz dentysta Dariusz Kutella nowym prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, wybór nowych członków Okręgowej Rady Lekarskiej, wybory Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, nowy skład Sądu Lekarskiego to m.in najważniejsze decyzje XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, który odbył się w sobotę 17 marca 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku przy ulicy Żaglowej 11. 

-To co się działo przez ostatnie lata w izbie, było zasługą Romana Budzińskiego – powiedziała Barbara Sarankiewicz Konopka wiceprezes ORL żegnając prezesa ORL. – Dla mnie bardzo ważna  była życzliwość prezesa do nas kolegów, do pracowników biura i do wszystkich lekarzy, a szczególnie do tych młodych którzy, kończą studia i których prezes tak bardzo chciał zaprosić do działania w izbie. Wiele razy rozmawialiśmy na tematy dla nas bolesne, trudne, różniliśmy się stanowiskami, ale zawsze dochodziliśmy do porozumienia. 

 

Nz. Nagroda OIL im. Aleksandry Gabrysiak przyznawana wyjątkowym lekarzom. W tym roku trafiła do rąk dr n. med. Aleksandry Modlińskiej/Fot. Wojciech Pączek

Podczas zjazdu wręczono już po raz 24 Nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak dedykowaną lekarzom wybitnym, wyjątkowym, z pasją, którzy robią więcej niż wymaga od nich wykonywany zawód. W tym roku nagroda trafiła do rąk dr n. med. Aleksandry Modlińskiej. 

-Efekty pracy lekarza medycyny paliatywnej, którym jest pani doktor Aleksandra Modlińska, są dalekie od błyskotliwych diagnoz specjalistów – mówiła profesor Grażyna Świątecka z kapituły Nagrody im. Aleksandry Gabrysia. – Pozostanie przy łóżku pacjenta umierającego to swoiste wyzwanie, nauka, nowe doświadczenie. Pani doktor od ośmiu lat kieruje domem hospicyjnym Caritasu, pracownicy i pacjenci zgodnie mówią, że “z naszą doktor Olą dopłyną do każdego lądu”. To niezwykła osobowość, nie traci pogody ducha, cierpliwości, serca. To wspaniały lekarz na trudny czas umierania.

Jedno z wielu głosowań podczas tegorocznego XXXVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego/Fot. Wiesława Klemens  

Jeden z zaproszonych gości profesor Marcin Gruchała rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podziękował w imieniu uczelni prezesowi i władzom gdańskiej izby za codzienne wsparcie i  współpracę. Podkreślił, że uczelnia szczególnie ceni sobie bezpośrednie wsparcie inicjatyw studenckich i wydawnictw  dotyczących historii medycyny gdańskiej, także zorganizowanie i prowadzenie Młodzieżowych Spotkań z Medycyną, dzięki którym można zaprosić na uczelnię najlepszych, zainteresowanych medycyną uczniów liceów. Rektor zadeklarował też dalszą współpracę i pokreślił, ze izba i uczelnia ma wspólne zadania i misję.

Elżbieta Rucińska Kulesz dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomniała o trudnościach systemowych w ochronie zdrowia, z jakimi od lat zmagają się lekarze. Podkreśliła rolę izby, która zabiega o włączenie w prace samorządowe młodych lekarzy. Przypomniała, że izba  wielokrotnie zabierała głos w sprawach ważnych dla środowiska, kierując słowa krytyki także do polityków.

Głos zabrał też profesor Wiesław Makarewicz prezes Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom, który przypomniał o dramatycznej nieraz sytuacji lekarzy starszego pokolenie. – Większość lekarzy seniorów zmaga się z problemami zdrowotnymi, z niepełnosprawnością ale i z ciężką sytuacją finansową – powiedział profesor Makarewicz. – Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom wspiera lekarzy, przyznając od kilku do kilkunastu zapomóg finansowych rocznie lekarzom w trudnej sytuacji. Zabiegamy o pieniądze, ale też troszczmy i opiekujemy się potrzebującymi kolegami, którzy z czasem krępują zwrócić się o pomoc.

Kolejnym punktem zjazdu była prezentacja kandydatów na prezesa OIL. Jako pierwsza wystąpiła profesor Anna Starzyńska kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak powiedziała swoją rolę jako prezesa widziałaby w budowaniu silnej organizacji samorządowej, która będzie ważnym partnerem dla wojewody, Sanepidu, NFZ czy innych samorządów. Podkreśliła rolę stałej współpracy izby z tymi instytucjami, korzyść z wymiany opinii i tworzenie opinii w sprawach zdrowotności społeczeństwa. Podkreśliła też rolę samorządu, który musi sprawować pieczę nad sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza dentysty. Wzmocnienie izby lekarskiej powinno przebiegać przez postawienie nacisku na kształcenie: szkolenia, konferencje, zjazdy, spotkania i integracja środowiska medycznego. Profesor Starzyńska wzmocnienie samorządu widziałaby też w opiniowaniu rynków pracy dla lekarzy, szeroko dostępną pomoc w prowadzeniu praktyk lekarskich, tworzeniu instytucji samopomocowych dla lekarzy i ich rodzin.

Kolejny kandydat lekarz dentysta Dariusz Kutella przedstawił prezentację na swój temat. Przypomniał, że od sześciu kadencji działa w samorządzie lekarskim na różnych stanowiskach, w różnych komisjach, dzięki czemu poznał dogłębnie funkcjonowanie izby lekarskiej: zna procedury, sposób działania, prawo medyczne.  W ostatniej kadencji pełni funkcję sekretarza ORL, jest też przewodniczącym rady Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom, pomysłodawcą konferencji stomatologicznych w 2012 roku.  Jako prezes stawiałby na kształcenie zawodowe, integrację środowiska, włączanie młodych lekarzy w prace w samorządzie, współpracę z innymi samorządami. Podkreślił, że jest za jednością samorządu lekarskiego, a próby rozdzielenia samorządu na lekarzy i lekarzy dentystów uważa za destrukcyjne i niepotrzebne. 

-Zdanie izby powinno być brane pod uwagę przy kreowaniu polityki zdrowotnej – mówił Dariusz Kutella. – A żeby było brane pod uwagę, musimy wzmacniać rolę izby jako korporacji zawodowej. Stawiać na kształcenie zawodowe, wzajemne wsparcie i samopomoc, opiekę nad młodszymi kolegami, także jedność amorządu. 

Zdecydowaną większością głosów 81 do 30 uczestnicy XXXVI Zjazdu wybrali na nowego prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej kolegę Dariusza Kutellę.

AK

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.