Informujemy, że od 27 lipca do 2 sierpnia 2020 roku w trybie obiegowym odbędzie się Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku. W tych dniach należy oddać głos w przedmiocie przyjęcia uchwał. Głosować można w formie tradycyjnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą mailową lub osobiście – przez oddanie karty do głosowania w siedzibie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku lub w jednej z Delegatur.

Przypominamy Szanownym Koleżankom i Kolegom Delegatom o obowiązku uczestniczenia w najbliższym okręgowym zjeździe lekarskim.  
Zjazd będzie uprawniony do przyjęcia uchwał w przypadku, gdy weźmie w nim udział co najmniej połowa uprawnionych Delegatów. 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu pod adresem: biurozjazdu@oilgdansk.pl lub poprzez sekretariat Izby (telefon 58 524 32 00). 

Załączniki:

  1. Pismo Sekretarza ORL w Gdańsku w sprawie organizacji XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarskiego
  2. Uchwała z dnia 28.05.2020r.

MATERIAŁY ZJAZDOWE

Sprawozdanie Prezesa ORL za 2019 rok

Sprawozdanie Wiceprezesa Delegatury Elbląskiej za 2019 rok

Sprawozdanie Wiceprezesa Delegatury Słupskiej za 2019 rok

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za 2019 rok 

Sprawozdanie Skarbnika ORL za 2019 rok

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL za 2019 rok

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za 2019 rok

UCHWAŁY ZJAZDOWE

KARTA DO GŁOSOWANIA

U1 Prezydium Zjazdu

U2 absolutorium

U3 sprawozdanie i bilans

U4 budżet

U5 KKM priorytety

U6 zakup działek

U7 rozstrzygnięcie konkursu

 

Zachęcamy także do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą zwycięski projekt Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego OIL w Gdańsku. 

 

Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pierwszych lekarzy będzie gościł już za trzy lata. Pod koniec czerwca 2020 roku wybrano projekt budynku, który stanie u zbiegu ulic Dębinki, Orzeszkowej i Śniadeckich w Gdańsku. Gdańska Izba zdecydowała się taki konkurs ogłosić, choć to nie był jej obowiązek. 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.