Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji został wybrany dr Łukasz Jankowski. Poparło go 252 delegatów na XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Ubiegający się o reelekcję prof. Andrzej Matyja otrzymał 192 głosy.

W dniach 12-14 maja 2022 roku w Warszawie odbył się XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Kilkuset delegatów, lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju, wybrało m.in. Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

 

Fot. Marta Jakubiak/Mariusz Tomczak Gazeta Lekarska

Większość, konieczna do wygrania wyborów w pierwszej turze - choć kandydatów było tylko dwóch - wynosiła 227 głosów. Rozkład głosów pokazuje, że rywalizacja była zacięta, choć formalnie zaczęła się dopiero podczas pierwszego dnia obrad (Łukasz Jankowski, wybrany na drugą kadencję prezes ORL w Warszawie, nie ogłaszał wcześniej decyzji o ubieganie się o fotel prezesa samorządu lekarskiego, w przeciwieństwie do kończącego kadencję prof. Matyi).

Prof. Andrzej Matyja w wystąpieniu, podsumowującym VIII kadencję NRL podkreślał, między innymi, że w środowisku lekarzy i lekarzy dentystów podsycane są w sposób sztuczny podziały - w tym podział pokoleniowy - sugerując jednocześnie, że owo podsycanie podziałów jest prowadzone z zewnątrz, a konkretnie, z okolic Ministerstwa Zdrowia. Sytuacji nie uspokoiło, przeciwnie wręcz, wystąpienie wiceministra zdrowia Piotra Brombera, który odwołując się do słów prof. Matyi z wywiadu dla „Gazety Lekarskiej” na temat współpracy między samorządem a Ministerstwem Zdrowia, stwierdził, że ma nadzieję, iż w kolejnej kadencji będzie ona lepsza.

O ile piątkowe prezentacje programów obu kandydatów przebiegały spokojnie i przewidywalnie - Łukasz Jankowski zaproponował program „Samorząd przyszłości”, wiele mówił o koniecznych zmianach i filarach, na których chce oprzeć swoje przywództwo („słucham, angażuję, działam”), prof. Andrzej Matyja w wizji „Nasz samorząd” stawiał zaś w naturalny sposób na kontynuację tego, co udało się osiągnąć w ciągu czterech lat) o tyle podczas rundy pytań zadawanych kandydatom już mocno iskrzyło. Prof. Andrzej Matyja odpowiadając jednemu z delegatów potwierdził, że otrzymał propozycję, że albo wycofa się z wyborów, albo kandydaci do NRL z popierających go izb zostaną „wycięci”. Zarzucił też wprost Jankowskiemu, że jest kandydatem jeśli nie popieranym, to preferowanym przez resort zdrowia.

W programach obu kandydatów mocno wybrzmiała obietnica wysiłków na rzecz wprowadzenia w systemie ochrony zdrowia systemu no fault - w jego prawdziwym wymiarze, daleko odbiegającym od propozycji, jaką w ustawie o jakości w ochronie zdrowia zawarło Ministerstwo Zdrowia. Łukasz Jankowski, już po ogłoszeniu wyników, potwierdził, że będzie to dla samorządu lekarskiego absolutny priorytet. W podobnym duchu wypowiadali się też inni przedstawiciele środowiska młodych lekarzy, do niedawna jeszcze rezydentów, którzy weszli do Naczelnej Rady Lekarskiej. Czy uda się zrealizować cel? Prof. Andrzej Matyja słusznie zauważył, odpowiadając na pytania delegatów, że problem z systemem no fault w Polsce nie ma jedynie wymiaru technicznego czy nawet finansowego, ale jest w swojej istocie problemem politycznym, mocno zakotwiczonym m.in. w osobistej niechęci wobec środowiska lekarskiego. Prof. Matyja wymienił przy tym jednego z kluczowych ministrów w rządzie Zjednoczonej Prawicy (czyli Zbigniewa Ziobrę), ale wydaje się, że niechęć czy brak zaufania wobec lekarzy jako profesji podzielają również inni przedstawiciele obozu władzy.

W tym sensie, choć zakończona kadencja samorządu lekarskiego, ze względu na pandemię i toczącą się wojnę w Ukrainie przyniosła olbrzymie wyzwania i można ją uznać za bodaj najtrudniejszą w historii odrodzonego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów, nic nie wskazuje, by właśnie się rozpoczynająca miała być znacząco - o ile w ogóle - mniej wyboista.

Małgorzata Solecka 

Skład Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji:

 1. lek. Dynkiewicz Agata – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
 2. lek. Janusz Przemysław – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
 3. lek. Mazur Grzegorz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 4. lek. Komor Klaudiusz – Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej
 5. lek. Biliński Jarosław – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 6. lek. Bojarska-Łoś Monika – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
 7. lek. Drobniak Artur – Okręgowa Izba Lekarska Warszawie
 8. lek. Wrona Grzegorz – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
 9. lek. Imiela Tomasz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 10. lek. Jasek Łukasz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 11. lek. Hamankiewicz Maciej – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
 12. lek. Flaga-Łuczkiewicz Magdalena – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 13. lek. Domka Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 14. lek. Goniewicz Mariusz – Wojskowa Izba Lekarska
 15. lek. Sharma Rita – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
 16. lek. Patecki Damian – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 17. lek. Doczekalski Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 18. lek. Sinica Mikołaj – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
 19. lek. Matuszewski Michał – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 20. lek. Kosikowski Jakub – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
 21. lek. Herman Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 22. lek. Bujko Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
 23. lek. Karolewski Marcin – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
 24. lek. Pawliczak Filip – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 25. lek. Plucińska Marzenna – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
 26. lek. Szmygel Łukasz – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
 27. lek. Brzezin Zbigniew – Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
 28. lek. Kalkowski Piotr – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
 29. lek. Kowalczyk Mateusz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 30. lek. Matysiak Aleksander – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
 31. lek. Kozioł Tomasz – Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie
 32. lek. Kocbach Piotr – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
 33. lek. Nowiński Marcin – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
 34. lek. Szulca Mateusz – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
 35. lek. Kowarzyk Stanisław – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
 36. lek. Kołodziej Grzegorz – Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska
 37. lek. Wojciechowski Michał – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
 38. lek. Jodłowski Marek – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
 39. lek. de Rosier Artur – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
 40. lek. dent. Paluszek Dariusz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 41. lek. dent. Barucha Paweł – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
 42. lek. dent. Samborski Dariusz – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
 43. lek. dent. Rogowski Marek – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
 44. lek. dent. Siarkiewicz Andrzej – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 45. lek. dent. Sikora Maciej – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
 46. lek. dent. Szczęśniak Marcin – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
 47. lek. dent. Szczurko Jolanta – Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
 48. lek. dent. Maksymowicz Radosław – Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 49. lek. dent. Borgiel-Marek Halina – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
 50. lek. dent. Dudziński Leszek – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie

Możliwość komentowania została wyłączona.