Przez trzy dni na przełomie maja i czerwca Gdańsk stanie się gospodarzem X Kongresu Polonii Medycznej i Światowego  Zjazdu Lekarzy Polskich. To największe międzynarodowe spotkanie lekarzy i lekarzy dentystów pochodzenia polskiego z całego świata: wykłady naukowe, dyskusje, koncerty i przyjacielskie spotkania po latach. Kongres rozpocznie się 29 maja, zakończy 1 czerwca 2019 roku.

Kongres organizuje Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku we współpracy z Federacją Medycznych Organizacji Polonijnych i Naczelną Izbą Lekarską. Trzydniowy naukowy program Kongresu oparty jest o motto przewodnie „Postęp techniczny w służbie medycyny”. Dzięki pracy Komitetu Naukowego i życzliwości wielu wybitnych polskich lekarzy udało się stworzyć ambitną i ciekawą paletę wykładów z różnych dziedzin medycyny zbudowaną wokół wiodącego tematu Kongresu: „Postęp techniczny w służbie medycyny”.

Nowoczesne techniki i technologie, ich wpływ na spektakularny rozwój różnych dziedzin medycyny będą głównymi tematami prezentacji i dyskusji, ale w programie Kongresu przewidywane są również sesje dotyczące etyki i deontologii w pracy lekarza, programów dalszego działania medycznych organizacji polonijnych, czy lekarskich pasji pozazawodowych. Warto podkreślić, że X Kongres Polonii Medycznej to efekt współpracy lekarzy polonijnych skupionych wokół Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych oraz lekarzy polskich.

– Kongres Polonii będzie nie tylko ważnym wydarzeniem naukowym, ale i integrującym lekarzy polskich pracujących w wielu krajach i w Polsce – mówi Dariusz Kutella prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. – Mamy nadzieję, że ciekawe miejsca wydarzeń kongresowych, ich zróżnicowana oprawa kulturalna oraz możliwość poznania atrakcji turystycznych Gdańska i Trójmiasta wzbogacą naukowe korzyści i pozostawią dobre wspomnienia. 

 

Nz. Większość wykładów naukowych odbędzie się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku/Fot. Materiały prasowe PFB 

 

Organizatorzy zapowiadają też przedstawienie w czasie Kongresu projektów nowych działań w ramach Federacji Medycznych Organizacji Polonijnych, które mają służyć większej integracji i nawiązywaniu międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich pracujących na całym świecie oraz wspomagania edukacji lekarskiej.

– Kongres służyć ma prezentacji osiągnięć lekarzy polskich i polonijnych z wielu różnych dziedzin medycyny – mówi Roman Budziński przewodniczący Komitetu Organizacyjnego X Kongresu Polonii Medycznej. – To będzie też okazja do spotkań i nawiązywania kontaktów służących później, po Kongresie, celom przede wszystkim naukowym i edukacyjnym. Swój udział zapowiedziało wielu lekarzy z imponującym dorobkiem naukowym, kilkunastu redaktorów  międzynarodowych periodyków medycznych.

Poza programem naukowym w trakcie Kongresu zaplanowano wiele różnorodnych wydarzeń towarzyszących, kulturalnych i integracyjnych. Kongresowi towarzyszyć będzie także wystawa i konferencja związana z obchodami XXX-lecia reaktywacji Samorządu Lekarskiego w Polsce.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do odwiedzenia nas w Gdańsku podczas Kongresu. Szczególnie interesująco zapowiada się Koncert Galowy Chórów Lekarskich, a także sesje naukowe, podczas których wystąpią znamienici wykładowcy z całego świata.

Wszystkie informacje na temat Kongresu, w tym formularz rejestracyjny na Kongres, znajduje się na stronach:  

poloniamed2019.pl

kongrespoloniimedycznej.com.pl

 

Możliwość komentowania została wyłączona.