Fot/Pixabay

W dniu 1 czerwca 2017r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku dokonała zamknięcia list kandydatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Tym samym rozpoczyna się faza wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy, która potrwa do dnia 31 października 2017r.

W najbliższych miesiącach będą Państwo otrzymywali pocztą zawiadomienia o miejscu i terminie, okresie oraz sposobie głosowania w rejonach wyborczych wraz kartami do głosowania i niezbędnymi kopertami.

Poniżej instrukcja głosowania w wyborach:

1. Proszę zapoznać się z listą kandydatów i ewentualnie z dodatkowymi o nich informacjami umieszczonymi na stronie internetowej izby.

2. Na Karcie do głosowania (kolor zielony) proszę dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku znaku „x”, „+” lub „v”. Można zaznaczyć maksymalnie tylu kandydatów, ile wynosi liczba mandatów dla danego rejonu wyborczego, podana na Karcie do głosowania.

3. Karty do głosowania, na których nie wskazano żadnego kandydata – tzw. „puste głosy”, są traktowane jako głosy wstrzymujące się.

4. Kartę do głosowania należy umieścić w nieoznakowanej, najmniejszej z nadesłanych kopert. Zaklejona, nieoznakowana koperta z Kartą do głosowania to GŁOS wyborczy.

5. GŁOS wyborczy proszę włożyć do koperty zwrotnej – z wydrukowanym adresem Okręgowej Komisji Wyborczej OIL w Gdańsku.

6. Po zaklejeniu koperty zwrotnej GŁOS należy autoryzować przystawiając w zaznaczonym polu na jej odwrocie imienną pieczątkę lekarską oraz złożyć podpis. Niedokonanie tych czynności spowoduje nieważność oddanego głosu.

7. Taką przesyłkę należy wysłać pocztą lub przekazać do Okręgowej Komisji Wyborczej OIL, przestrzegając podanego w zawiadomieniu czasu głosowania. Przesyłka zwrotna jest już opłacona.

GŁOS = wypełnioną Kartę do głosowania, zaklejoną w białej kopercie, można również wrzucić do urny wyborczej osobiście, jeżeli nie skorzystamy z możliwości głosowania korespondencyjnego.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.