Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanowiła o zmianie terminu i sposobie przeprowadzania XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku. W obecnie panujących, wyjątkowo szczególnych okolicznościach związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) możliwe jest odbywanie takich posiedzeń również w tzw. trybie obiegowym, bez konieczności osobistego uczestnictwa. Dla bezpieczeństwa wszystkich Koleżanek i Kolegów postanowiliśmy z tej możliwości ponownie skorzystać.


Zwołanie Zjazdu jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszej Izby Lekarskiej – koniecznie jest między innymi przyjęcie budżetu Izby na 2021 rok, zatwierdzenie bilansu zysków i strat, rozpatrzenie sprawozdań organów Izby, etc.


Wobec powyższego Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanowiła, że Zjazd w trybie obiegowym odbędzie się od dnia 19 kwietnia do 4 maja 2021 roku. W tym czasie możliwe będzie głosowanie:
– w formie elektronicznej,
– w formie korespondencyjnej,
– poprzez osobiste oddanie głosu w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku.

 

Sprawozdania_zjazdOIL_2021

Uzupełnienie do sprawozdania Prezesa

 

Możliwość komentowania została wyłączona.