Szanowne Koleżanki i Koledzy
W dniu 3 listopada 2020r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 października r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zmianie ulega przepis art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić „niezwłocznie”, jednak do dnia dzisiejszego nie nastąpiło.

Niemniej jednak przepisy zawarte w ustawie nie ulegną już zmianie dlatego przekazujemy Państwu wzory oświadczeń dotyczące delegowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. W poprzednich wiadomościach informowaliśmy Państwa o zmianach jakie ustawodawca wprowadził w zasadach delegowania lekarzy i lekarzy dentystów. W odpowiedzi otrzymaliśmy bardzo dużo zapytań i próśb dotyczących wzoru oświadczeń o istnieniu przeciwwskazań do takiego delegowania. Nasze Biuro Prawne już od 23 października rozpoczęło pracę nad nimi, jednak dotychczas nie mieliśmy podstaw prawnych do zbierania takich oświadczeń. Ponadto doświadczenia minionych tygodni pokazują, że akty prawne zanim zostaną ogłoszone są, niejednokrotnie w ostatnim momencie, zmieniane. W związku z powyższym dotychczas nie udostępnialiśmy wzoru tych oświadczeń.

Wszystkie osoby, które spełniają ustawowe kryteria wyłączenia ze skierowania do pracy przy epidemii SARS-CoV-2,  prosimy o wypełnienie oświadczeń według załączonych do tego maila wzorów. W internecie funkcjonuje szereg innych wzorów, których jednak nie możemy gromadzić i przetwarzać ze względu na przepisy RODO. W związku z tym prosimy o składanie tylko takich oświadczeń jakie załączamy poniżej. Osoby, które już wcześniej przesyłały do Izby oświadczenia – w różnej formie, innej od obecnie przedstawionej, również prosimy o wypełnienie i przesłanie wybranego  z poniższych wzorów.


Aby złożyć oświadczenie mogą Państwo wybrać jedną z dróg:
– pierwsza polega na wydrukowaniu wzoru skierowanego do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, wypełnieniu i podpisaniu go, a następnie przesłaniu skanu takiego oświadczenia na adres: covidpow@oilgdansk.pl lub oryginału pocztą tradycyjną na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk,
– druga z możliwości polega na wypełnieniu oświadczenia skierowanego do wojewody Pomorskiego/Warmińsko-Mazurskiego i przesłaniu go do stosownego Urzędu Wojewódzkiego.

Nie ma potrzeby wysyłania oświadczeń zarówno do Izby jak i do Urzędu Wojewódzkiego, wystarczy wysłać oświadczenie do Izby lub do Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie ze wskazanymi przez nas ścieżkami postępowania.


Na podstawie w/w oświadczeń Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przygotuje listę lekarzy i lekarzy dentystów, którzy na mocy ustawy nie podlegają delegowaniu do zwalczania epidemii. Listę tę przekażemy wojewodzie Pomorskiemu oraz Warmińsko-Mazurskiemu.
Przesyłamy również wzory oświadczeń dla tych osób, które wyrażają gotowość do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Podkreślamy, że złożenie któregokolwiek z powyższych oświadczeń jest dobrowolne. Można je w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody oznacza, że przekazane dane nie będą umieszczone na ewentualnej nowej liście. Jeżeli jednak zgoda zostanie wycofana już po przesłaniu do wojewody/Ministra Zdrowia listy, Państwa dane nie zostaną z niej usunięte.
W sytuacji kiedy wojewoda lub Minister Zdrowia wystąpi do Izby Lekarskiej z wnioskiem o przekazanie listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać powołani do pracy przy zwalczaniu epidemii będziemy mieli jedynie 7 dni na jej przekazanie. W związku z tym, osoby podlegające wyłączeniu proszone są o jak najszybsze przesłanie oświadczenia.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
lek. Arkadiusz Szycman
Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej

Załączniki:

  1. WZÓR oświadczenie – gotowość do skierowania Woj. Warmińsko-Mazurski
  2. WZÓR oświadczenie – gotowość do skierowania Woj. Pomorski
  3. WZÓR oświadczenie – gotowość do skierowania OIL Gdańsk
  4. WZÓR oświadczenie – braku możliwości skierowania Woj. Pomorski
  5. WZÓR oświadczenie – brak możliwości skierowania Woj. Warmińsko-Mazurski
  6. WZÓR oświadczenie – brak możliwości skierowania OIL Gdańsk

 

Możliwość komentowania została wyłączona.