Roman Budziński na XXXV Okręgowywm Zjeździe Lekarskim w Gdańsku/ Fot. Wiesława Klemens  

Ten tekst powstał jeszcze przed Okręgowym Zjazdem Lekarzy 18 marca 2017 r., w czasie którego delegaci reprezentujący wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów spotkali się w siedzibie naszej Izby, zaopiniowali miniony rok pracy naszego samorządu, ustalili jej budżet na kolejny, przedyskutowali i zatwierdzili plan działania na następny rok, chcieli też swoimi apelami, uchwałami i stanowiskami wpłynąć na nasze lekarskie sprawy, prawo medyczne, zapowiadane mniejsze i mniejsze rewolucje. Rozpoczął się tym samym ostatni – czwarty rok siódmej kadencji naszego samorządu.

Dokładnie za 12 miesięcy 17 marca 2018 r. w budynku Amberexpo w Gdańsku spotkają się nowo wybrani nasi przedstawiciele na Zjeździe Wyborczym, który ustali priorytety działania naszej Izby w kolejnych latach i wybierze spośród siebie tych, którzy będą później przez cztery lata dla nas wszystkich pracować.
Przygotowania do tych wyborów już trwają. Każdy z nas otrzymał wraz z poprzednim numerem Pomorskiego Magazynu Lekarskiego imienne zawiadomienie o swoim okręgu wyborczym, do którego został przypisany. Do 30 marca Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmowała wnioski od tych Koleżanek i Kolegów, którzy chcieli się przenieść do innego okręgu wyborczego.

Na marginesie pozwolę sobie na dwie uwagi. Listy okręgów wyborczych zostały spisane z Rejestru Lekarzy, w którym przechowywane są starannie chronione dane każdego z nas. Ustawowy obowiązek narzuca każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście powiadomienie Izby Lekarskiej o każdej zmianie miejsca pracy, miejsca zamieszkania, zaprzestaniu pracy itp. w ciągu 14 dni (pod rygorem kary administracyjnej – której nota bene nigdy Izba na nikogo nie nałożyła). Zgłaszane przez niektóre Koleżanki i Kolegów pretensje – „dlaczego jestem w tamtym okręgu, skoro już tam nie pracuję?” – wynikały najczęściej z niedopełnienia przez nich obowiązku aktualizacji danych. Uwaga druga: prosiłbym o wchodzenie na naszą stronę internetową i zapisywanie się do newslettera (wystarczy podać swój adres e-mailowy). Tą drogą wysyłamy najaktualniejsze ważne informacje oraz powiadomienia o szkoleniach. Obecnie można już zrezygnować z powiadomień o szkoleniach, a docelowo będzie możliwa selekcja tematów, o których chcemy być informowani.

Szczególnie przed wyborami newsletter od Okręgowej Komisji Wyborczej pozwoli nam w codziennym zabieganiu nie zapomnieć o kolejnych terminach. Wracając do terminarza wyborczego, do 14 kwietnia 2017 r. na naszej stronie internetowej zostaną opublikowane ostateczne listy rejonów wyborczych (z uwzględnieniem tych z nas, którzy się przenieśli z jednego rejonu do innego).

Następny miesiąc – do 15 maja – to czas zgłaszania kandydatów na Okręgowy Zjazd Lekarski w następnej kadencji. Zgłoszenie będzie bardzo proste, chociaż ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu – wyłącznie w formie papierowej na druku ściągniętym z naszej strony internetowej lub wyciętym z naszej gazety. Od 16 maja 2017 r. Okręgowa Komisja Wyborcza będzie w poszczególnych okręgach organizowała wybory spośród zgłoszonych kandydatów.
Zgodnie regulaminem wyborów ustalonym przez Krajowy Zjazd Lekarzy, podstawowym sposobem głosowania będzie głosowanie korespondencyjne.Wszyscy otrzymamy pocztą karty do głosowania, instrukcję ich wypełniania i koperty zwrotne. Trzeba będzie wypełnić kartę do głosowania, włożyć ją do nieoznakowanej koperty, a tą z kolei do koperty zwrotnej, którą po podpisaniu i opieczętowaniu pieczątką lekarską wystarczy wrzucić do najbliższej skrzynki pocztowej.
Dla tradycjonalistów: w każdym okręgu wyborczym będzie możliwość głosowania na zwykły sposób, poprzez wrzucenie wypełnionej karty wyborczej do urny. Wszystkie karty z danego okręgu wyborczego, które były wcześniej wysłane pocztą, również trafią do tej urny. Podliczone głosy wyłonią delegatów na Zjazd. Na przeprowadzenie wyborów we wszystkich okręgach mamy czas do końca października 2017 r. Wyniki wyborów w okręgach będą sukcesywnie publikowane na naszej stronie internetowej, a zbiorcze – w PML.
Na zakończenie pozwolę sobie na osobistą prośbę.
Poświęciłem pracy w naszym samorządzie dziewiętnaście lat: najpierw jako delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy, potem przez osiem lat – zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a w końcu od siedmiu lat – jako prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Zależy mi na tym, żeby rozwijał się jak najlepiej dla naszego wspólnego lekarskiego dobra. Aby tak było – potrzeba nam działania tych, którzy już mają doświadczenie w pracy samorządowej, w poruszaniu się w przepisach prawa, mają konieczne umiejętności i kontakty. Nade wszystko jednak potrzeba nam nowych aktywnych, pracowitych i mądrych Koleżanek i Kolegów, którzy wniosą nowe pomysły i energię do naszej Izby. Proszę zatem nie przespać tego miesiąca od połowy kwietnia do połowy maja i zgłaszać te osoby, które cieszą się najlepszą opinią, są aktywne, chcą robić coś więcej. Praca w naszym lekarskim samorządzie jest ciekawą przygodą, w której można rozwinąć swoje indywidualne predyspozycje, znaleźć wsparcie, środki finansowe i organizacyjne, stawiać wspólnie czoła trudnym wyzwaniom ale też znaleźć prawdziwą satysfakcję. I jeszcze jedno – w społeczności Izby Lekarskiej wszyscy, niezależnie od stażu pracy, wieku i tytułów naukowych mamy równe prawa – do wyrażania swoich opinii, do decydowania, do realizowania swoich sensownych pomysłów przy zachowaniu reguł demokratycznych i zasad etyki lekarskiej.
Pozdrawiam serdecznie
Roman Budziński prezes ORL w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.