6 lutego 2019 r. postanowieniem Marszałka Sejmu RP utworzono Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy” ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in., że samorządy będą miały możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych jako punktowanego kryterium w czasie rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zebrała do tej pory ok. 2000 podpisów, do 6 maja br. trzeba zebrać ich 100 tysięcy – wówczas projekt zostanie przyjęty do dalszego procedowania.
Przypominamy, że każdy lekarz i lekarz dentysta zobowiązany jest do zapobiegania chorobom i działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Przyjmowanie odmiennych postaw jest sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.
Apelujemy do wszystkich członków OIL w Gdańsku o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod projektem ww. ustawy. Podpis można złożyć w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33 oraz w Delegaturach: Elbląg, ul. Studzienna 29A, Słupsk, ul. Moniuszki 7/1.

Projekt ustawa szczepimy bo myślimy

Stanowisko Konwentu Prezesów

Uchwała OIL Gdańsk

Lista podpisów

Plakat_A3

Możliwość komentowania została wyłączona.