Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, że od 1 maja 2017 roku został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), jest to system teleinformatyczny wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. 

Gromadzone w SMK informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. Celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających.

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności. Dzięki ich udostępnieniu, określone grupy użytkowników (pracownicy medyczni, jednostki szkolące, urzędy wojewódzkie) uzyskają różne  możliwości. I tak pracownicy medyczni będą mogli za pośrednictwem systemu wnioskować o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, prowadzić Elektroniczną Kartę Specjalizacji, wnioskować o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK, PERM i państwowych egzaminów specjalizacyjnych, wnioskować o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie, tworzyć w systemie w postaci elektronicznej plany kształcenia.

Okręgowe Izby Lekarskie zostały zobligowane do potwierdzania tożsamości lekarzy i lekarzy dentystów absolwentów uczelni medycznych, którzy złożyli wniosek w celu przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje do złożenia wniosku o LEK/LDEK  :

  1. należy posiadać profil zaufany na EPUAP (pz.gov.pl) lub podpis kwalifikowany, w przypadku braku ww profili można złożyć wniosek w formie papierowej
  2. należy założyć konto użytkownika na stronie smk.ezdrowie.gov.pl i złożyć wniosek o modyfikację uprawnień

Aby sprawnie przeprowadzić weryfikację danych osobowych ww lekarzy i lekarzy dentystów absolwentów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, należy podjąć następujące kroki:

  1. Zgłosić się osobiście do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku z:

– dokumentem tożsamości zgłoszonym na stronie www.smk.ezdrowie.gov.pl przy rejestracji wniosku o modyfikację uprawnień

– dyplomem lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów medycznych.

– w przypadku złożenia  do www.smk.ezdrowie.gov.pl  w formie papierowej  należy przedłożyć wydrukowany wniosek

  1. Zatwierdzanie danych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku będzie przeprowadzane w poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 11-16 i czwartek w godzinach 11-18 działach :

– Komisji ds. Rejestracji Lekarzy  (II piętro, pokój 316, tel. 58 524 32 05 lub 58 524 32 25, email: rejestr@oilgdansk.pl 

– Komisji Kształcenia Medycznego (III piętro, pokój 406 tel. 58 524 32 07 lub 58 524 32 27, email:  komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl).

Po zweryfikowaniu danych znajdujących się we wniosku pracownik okręgowej izby lekarskiej akceptuje wniosek.

W przypadku wystąpienia niezgodności danych zawartych we wniosku elektronicznym z dokumentami przedstawionymi przez lekarza/lekarza dentystę absolwenta wniosek zostaje odrzucony.

Pełna informacja o System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 

Podręcznik użytkownika – uprawnienia dla ról lekarz lekarz dentysta (002)

Podręcznik użytkownika – uprawnienia dla ról Absolwent (002)

 

Możliwość komentowania została wyłączona.