Tą nietypową sprawą Naczelny Sąd Lekarski zajmował się dwukrotnie. Obwiniony został uznany przez Okręgowy Sąd Lekarski winnym naruszenia zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej. Skargę do dyrekcji szpitala, na niestosowne zachowanie ordynatora oddziału, złożyły cztery zatrudnione tam rezydentki. W swoich wyjaśnieniach podały, że ordynator je zastrasza, poniża i molestuje seksualnie. Dyrektor w krótkim czasie zwolnił dyscyplinarnie ordynatora, a sprawę przekazał do Prokuratury oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Molestowanie na oddziale 

Zeznania rezydentek są bulwersujące. Obwiniony w czasie pracy obejmował jedną z nich, tulił, obwąchiwał jej szyję, głaskał po plecach, pośladkach, mówił że apetycznie wygląda w ciąży. Gdy lekarka protestowała, uciszał ją. O takim zachowaniu rezydentka poinformowała swojego męża. Po jego interwencji obwiniony obiecywał, że takie sytuacje nie powtórzą się. Po jakimś czasie ordynator ponownie zachowywał się niemoralnie. Mówił, że się przy niej podnieca, że w następnej ciąży będzie z nim, żeby poszli razem do hotelu. Inna rezydentka skarżyła się, że ordynator kazał jej przychodzić do pracy w bardzo krótkich spódniczkach, zaglądał w jej dekolt, wąchał jej ciało, gładził włosy z komentarzem, że są wygryzione zapewne przez to, że w nocy nie dała mężowi. Obwiniony proponował kolejnej lekarce, że nauczy ją endoskopii w zamian za to, że ona zostanie jego kochanką. Nagminne były wezwania do gabinetu ordynatora i propozycje siadania na jego kolanach. Rezydentki czuły się zastraszone. Nie potrafiły radzić sobie w takich sytuacjach, były znerwicowane, bały się o swoją przyszłość zawodową. Ordynator i rezydentki Niezależnie od sprawy karnej Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczął postępowanie wyjaśniające. Przesłuchał pokrzywdzone rezydentki, ordynatora, świadków. Przedstawił obwinionemu zarzut dopuszczenia się w stosunku do czterech lekarek zachowań o charakterze molestowania seksualnego, tj. naruszenia artykułu 1 ust. 2 i 3 w związku z artykułem 53 ust. 2 oraz artykułu 78 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Kara dla winnego

Okręgowy Sąd Lekarski po rozpoznaniu sprawy wydał orzeczenie, w którym uznał obwinionego winnym zarzucanych mu czynów i orzekł karę w postaci zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres pięciu lat oraz ograniczenie w wykonywaniu czynności zawodu lekarza na okres dwóch lat w zakresie wszelkich funkcji szkolenia przed i podyplomowego studentów, lekarzy i innych zawodów medycznych, a w szczególności funkcji wykładowcy, asystenta, kierownika specjalizacji, opiekuna staży cząstkowych i koordynatora staży. Ponadto, Sąd I instancji zarządził publikację orzeczenia wraz z uzasadnieniem w biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej, której obwiniony jest członkiem. Naczelny Sąd Lekarski dwukrotnie rozpatrywał odwołanie obwinionego złożone od powyższego orzeczenia. W ostatnim czasie wydał orzeczenie utrzymujące w mocy rozstrzygnięcie Sądu I instancji. Postępowanie karne trwa.

Mariola Łyczewska 

Możliwość komentowania została wyłączona.