XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku odbył się w siedzibie Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku przy ul. Śniadeckich 33. Rozpoczął się już tradycyjnie od wręczenia nagrody im. dr. Aleksandry Gabrysiak, którą gdańska izba przyznaje lekarzom już od 1994 roku. Nagroda w wysokości 5 tys. zł przyznawana jest na wniosek Kapituły Nagrody każdego roku instytucjom zrzeszającym lekarzy lub lekarzom szczególnie zasłużonym w niesieniu bezinteresownej pomocy chorym i potrzebującym. 
W tym roku otrzymał ją doktor Janusz Wojtacki pracujący w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku.
– Opieka hospicyjna to trudna dziedzina medyny – mówiła profesor Grażyna Świątecka z Kapituły Nagrody. – Medycyna hospicyjna otula miłością osobę cierpiącą, chorzy tak to odbierają i tego potrzebują.

Prof. Grażyna Świątecka i Janusz Wojtacki/ Fot. Wiesława Klemens

– Wybierając zawód lekarza trzeba zastanowić się, ile czasu ze swego życia chcemy przeznaczyć dla pacjentów, dla chorych – mówił odbierając nagrodę doktor Janusz Wojtacki. – Zaufanie chorego onkologicznego zdobywa się długo, dlatego chcę podziękować chorym, że swoją postawą pomagają mi znosić trudy tej opieki. 

Jak działaliśmy? Sprawozdania za 2016 rok

Poniżej przedstawiamy sprawozdania z ubiegłorocznej działalności m.in prezesa ORL, przewodniczących delegatur w Elblągu i Słupsku, komisji rewizyjnej, sądu lekarskiego i skarbnika. Zostały one przedstawione za zjeździe, każdy z lekarzy delegatów obecnych na zjeździe mógł pytać o budzące wątpliwości kwestie, autorzy sprawozdań odpowiadali na zdawane pytania.  

Sprawozdanie Prezesa ORL Sprawozdanie prezesa za 2016 r.-4
Sprawozdanie Wiceprezesa i Przewodniczącej Delegatury Elbląskiej sprawozdanie delOIL2016-2017
Sprawozdanie Wiceprezesa i Przewodniczącego Delegatury Słupskiej SprawozdanieSłupsk2016
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Skarbnika Sprawozdanie Skarbnika 2016 a
Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 2016

Sprawozdanie Przewodniczącej Okręgowego Sądu Lekarskiego Sprawozdanie 2016r. dr Kobierska

Co izba robi w kwestii kontraktów lekarskich?

– Przez dwadzieścia lat pracy w Polsce podpisałem kilkadziesiąt kontraktów z pracodawcą – pytał Sławomir Łabsz delegat na XXXV Zjazd Lekarzy po sprawozdaniu prezesa ORL. – Większość lekarzy pracuje na kontraktach, podpisuje umowy nie bardzo wiedząc, na ile są dla nich bezpieczne. Izba powinna zająć się tą kwestią, uporządkować zasady i formy, żeby pracodawcy nie manipulowali lekarzami.

Roman Budziński prezes ORL w Gdańsku/ Fot. Wiesława Klemens

– Od paru miesięcy intensywnie działamy w kierunku uporządkowania spraw związanych z kontraktami lekarskimi – tłumaczył Roman Budziński prezes ORL w Gdańsku. – Zaczęliśmy od profesjonalnych badań dotyczących kontraktów, które pokazały że sytuacja lekarzy jest zła. 16 marca spotkaliśmy się w izbie z kilkudziesięcioma lekarzami, utworzyliśmy robocze Porozumienie Lekarzy Kontraktowych przy OIL w Gdańsku. Skupiamy się przede wszystkim na pracy naszego biura prawnego, które opracować ma coś w rodzaju “wzoru” kontraktu dla poszczególnych grup lekarzy, np pracujących w szpitalach, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, lekarzy dentystów itp.

Prezes Budziński poinformował delegatów o kolejnej inicjatywie izby – opracowaniu profesjonalnych badań na temat agresji pacjentów wobec lekarzy: ile jest takich przypadków, ilu lekarzy dotykają, jakiego rodzaju agresji dotyczą i jakie możliwości obrony mają lekarze.

– Wizerunek lekarzy od lat powielany w mediach jest zwykle niekorzystny – tłumaczył  Roman Budziński. – Chcemy pokazać,jaka jest prawda, uzmysłowić społeczeństwu z czym styka się w codziennej pracy lekarz. Gdy raport będzie gotowy, będziemy go prezentować we wszelkich możliwych mediach. Liczymy, że to przyczyni się do odczarowywania nieprawdziwego obrazu lekarza.

Starania o prowadzenie kursów specjalizacyjnych w OIL Gdańsk

W województwie pomorskim lekarze mają niewiele możliwości odbycia kursów obowiązkowych podczas realizowania specjalizacji. Oznacza to konieczność wyjazdów i angażowania środków finansowych na kursy odbywające się w różnych miejscach w Polsce. Marcin Nowiński przewodniczący Zespołu ds. Specjalizacji Lekarskich przy gdańskiej OIL przedstawił dążenia gdańskiej izby do organizowania kursów specjalizacyjnych.

– Trudności związane z wyjazdami na kursy zna każdy lekarz będący w trakcie specjalizacji – mówił Marcin Nowiński. – Z tego powodu Izba podjęła starania o możliwość organizowania obowiązkowych kursów specjalizacyjnych akredytowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Gdańsku, w siedzibie izby. W ciągu najbliższych tygodni okaże się, czy udało się uzyskać środki finansowe na to przedsięwzięcie.

Chanson d’amour na zjeździe? Chór prezentuje, co potrafi 

Na Zjeździe swoje osiągnięcia zaprezentował też działający od ponad roku Chór Lekarzy przy OIL w Gdańsku. Kameralny skład zespołu tworzą m.in. lekarze interniści, ginekolodzy, chirurdzy, gastroenterolodzy i stomatolodzy, opiekunem jest doktor sztuk muzycznych Michał Kozorys. Chórzyści pierwszy raz oficjalnie pokazali, co potrafią podczas spotkania opłatkowego w izbie w grudniu 2016 roku. W marcowy zjazd dzięki chwytliwym standardom tchnęli wiosennego ducha i sprawili, że słuchanie sprawozdań zjazdowych, głosowanie uchwał i stanowisk przebiegało w ożywionej atmosferze.        

AK  

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.