Zapis w projektowanych zmianach Kodeksu Karnego - oznaczający dla lekarzy zwiększenie ryzyka bezwzględnego więzienia za nieumyślny błąd medyczny - wzbudzający zdecydowany sprzeciw środowiska lekarskiego, został wycofany. Samorząd z zadowoleniem przyjął informację o wynikach głosowania w sejmowej komisji i liczy, że podczas dalszej ścieżki legislacyjnej ten szkodliwy dla lekarzy i pacjentów pomysł nie zostanie przywrócony.

Komisja Nadzwyczajna ds. nowelizacji Prawa Karnego 9 czerwca 2022 roku przegłosowała - wbrew stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości - poprawkę wycofującą się z zaostrzenia odpowiedzialności karnej za art. 155 (nieumyślne spowodowanie śmierci). Poprawkę zgłosił poseł Bartłomiej Dorywalski (z PiS) oraz posłowie KO (m.in. Tadeusz Zwiefka). Nikt nie głosował przeciw tej poprawce, tylko 2 posłów wstrzymało się.

Samorząd lekarski podkreśla, że niezaostrzanie Kodeksu Karnego (przy niezmiennie istniejącej odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarzy) to dobry prognostyk w kontekście postulowanego przez lekarzy wprowadzenia systemu opartego na bezpieczeństwie leczenia, koncentrującego się na szybkiej ścieżce rekompensaty dla pacjenta oraz identyfikowaniu i eliminowaniu błędów w przyszłości. Zaostrzenie Kodeksu Karnego nakładałoby dodatkową presję potęgującą zjawisko medycyny asekuracyjnej oraz spychałoby na margines kwestię jakości w opiece zdrowotnej.

Źródło nil.org.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.