doctor-1228627_1280Do końca 2016 roku wszyscy lekarze posiadający podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych mogą skorzystać ze skróconej procedury przedłużenia uprawnień do pobierania numerów recept. Aby to zrobić należy wejść na stronę internetową NFZ i zalogować się na Portalu Personelu (recepty):

 1. Po zalogowaniu się do Portalu Personelu wybrać opcję „wnioski”, potem należy wybrać: wniosek o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept.
 2. We wniosku o aktualizację danych należy wypełnić wszystkie pola zawierające gwiazdkę. Podczas uzupełniania pól należy kierować się zasadami wypełniania wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz instrukcją szczegółową zamieszczoną w górnej części wniosku
 3. Po wypełnieniu całego wniosku należy go zatwierdzić wybierając „zatwierdź wniosek” na końcu strony formularza. Użytkownikowi zostanie przedstawione okno informujące o poprawnym dodaniu wniosku. Wniosek można pobrać i następnie wybrać “zamknij”. Aby wniosek został przekazany w formie elektronicznej do Oddziału NFZ użytkownik powinien go przekazać opcją „przekaż wniosek” (na dole strony wniosku).
 4. Ważne: wniosek aktualizacyjny jest przekazywany do Oddziału NFZ wyłącznie w formie elektronicznej. Status wniosku jest dostępny w przeglądzie wniosków.
 5. Po zatwierdzeniu przez Oddział NFZ wniosku aktualizacyjnego osoba uprawniona do wystawiania recept może złożyć jeden z dwóch wniosków:
  1. Wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept. Dane zawarte we wniosku aktualizacyjnym będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 roku.
   lub
  2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept, w przypadku gdy dane składane we wniosku aktualizacyjnym różnią się od informacji zawartych w umowie na wystawianie recept refundowanych. Dane zawarte we wniosku aktualizacyjnym będą obowiązywały od dnia rozwiązania umowy (rozwiązanie w formie porozumienia stron). W tym przypadku, aby utrzymać dostęp do portalu i uprawnienie do pobierania numerów recept należy wybrać opcję: „wnoszę o utrzymanie dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnienia do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept”.

Ważne: wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept należy wypełnić w formie elektronicznej, zatwierdzić i przekazać w formie elektronicznej, a następnie WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ i DOSTARCZYĆ do Oddziału NFZ (osobiście lub korespondencyjnie).

Pobierz plik

Szczegółowa instrukcja dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych dotycząca przedłużenia uprawnień do pobierania numerów recept

Możliwość komentowania została wyłączona.