Klub lekarza

 

Powstał w maju 1999 r., działa przy Komisji Kultury Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku. Został założony przez lek. dent. Jolantę Kuszyńską-Szmudę.

Założeniem Klubu jest promocja sztuki wśród lekarzy. Członkami Klubu są lekarze zajmujący się oprócz swojej pracy zawodowej różnoraką twórczością. Zrzeszamy malarzy, poetów, pisarzy, fotografików i innych animatorów sztuki.

W Klubie Lekarza regularnie spotykają się lekarze - twórcy. Organizujemy spotkania autorskie, wernisaże i wystawy malarskie, promocje książek, wystawy fotograficzne, plenery malarskie. Spotkania odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej, zwykle prowadzi je przewodnicząca Klubu Lekarza lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda.

Informacje o spotkaniach w Klubie Lekarza ukazują się również w Pomorskim Magazynie Lekarskim.

Z przewodniczącą Klubu Lekarza można skontaktować się przez sekretariat biura OIL: (58) 524 32 00.

Najnowsze wydarzenia