Zespół ds. wsparcia Lekarzy Imigrantów

 

Rekrutacji chętnych na kurs języka polskiego  kol. Sergii Girnyi – Przewodniczący Zespołu
  kol. Petro Kravchenko – Wiceprzewodniczący Zespołu
  kol. Irena Girna – Członek Zespołu
  kol. Roman Budziński – Członek Zespołu
  kol. Marcin Nowiński – Członek Zespołu

  Adres e-mail do przewodniczącego: sgirnyi@oilgdansk.pl

  Wsparcie prawne: adwokat Karol Kolankiewicz, Biuro Prawne OIL w Gdańsku.

  Korespondencję proszę kierować na adres:

  Zespół ds.wsparcia lekarzy Imigrantów,
  Okręgowa Izba Lekarska,
  ul. Śniadeckich 33,
  80-204 Gdańsk.

  Ryzyko prawne

  Ryzyko prawne po ustaniu pandemii - ukraiński
  Ryzyko prawne po ustaniu pandemii - rosyjski
  Ryzyko prawne po ustaniu pandemii - warunkowe prawo lek. spoza UE

  Szczególne prawa wykonywania zawodu

  Szczególne prawa wykonywania zawodu - ukraiński
  Szczególnye prawa wykonywania zawodu - rosyjski
  Szczególne prawa wykonywania zawodu - wersja graficzna

  Uwagi prawne dotyczące notyfikacji dyplomu

  Uwagi prawne dotyczące notyfikacji dyplomu - ukraiński
  Uwagi prawne dotyczące notyfikacji dyplomu - rosyjski

  Nostryfikacja dyplomu

  Nostryfikacja dyplomu - uniwersytety
  Nostryfikacja dyplomu, uwagi prawne - rosyjski

  Opinia prawna - dot. możliwości używania tytułu specjalisty na pieczątce lekarskiej

  Lekarz cudzoziemiec bez tytułu specjalisty - 20 stycznia 2022