Zespól ds. wsparcia Lekarzy Imigrantów

 

Zespół do spraw wsparcia lekarzy Imigrantów

Sergii Girnyi - Przewodniczący Zespołu, kontakt: girnyisergii@gmail.com
Irena Girna
Alesia Kozel
Petro Kravchenko
Wiaczesław Siczewski
Roman Budziński

Wsparcie prawne: adwokat Karol Kolankiewicz, Biuro Prawne OIL w Gdańsku.

Korespondencję proszę kierować na adres:

Zespół ds.wsparcia lekarzy Imigrantów,
Okręgowa Izba Lekarska,
ul. Śniadeckich 33,
80-204 Gdańsk.

Ryzyko prawne

Ryzyko prawne po ustaniu pandemii - ukraiński
Ryzyko prawne po ustaniu pandemii - rosyjski
Ryzyko prawne po ustaniu pandemii - warunkowe prawo lek. spoza UE

Szczególne prawa wykonywania zawodu

Szczególne prawa wykonywania zawodu - ukraiński
Szczególnye prawa wykonywania zawodu - rosyjski
Szczególne prawa wykonywania zawodu - wersja graficzna

Uwagi prawne dotyczące notyfikacji dyplomu

Uwagi prawne dotyczące notyfikacji dyplomu - ukraiński
Uwagi prawne dotyczące notyfikacji dyplomu - rosyjski

Nostryfikacja dyplomu

Nostryfikacja dyplomu - uniwersytety
Nostryfikacja dyplomu, uwagi prawne - rosyjski

Opinia prawna - dot. możliwości używania tytułu specjalisty na pieczątce lekarskiej

Lekarz cudzoziemiec bez tytułu specjalisty - 20 stycznia 2022