Terminy posiedzeń

 

Posiedzenia Komisji Bioetycznej odbywają się co około 6 tygodni. Termin ustalany jest z posiedzenia na posiedzenie. Informacje na stronie komisji:

www.komisjabioetyczna.pl