Skład osobowy

 

www.komisjabioetyczna.pl

Skład Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku w kadencji 2016-2018

Przewodniczący
Dr n. med. Wojciech Makarewicz
lekarz (chirurgia; chirurgia onkologiczna), GUMed

Zastępca przewodniczącego
Dr farm. Henryk Mionskowski
farmaceuta, emeryt

Pozostali członkowie

Dr n. med. Krystyna Basińska
lekarz (anestezjologia; medycyna ratunkowa), GUMed

Dr n. med. Mirosław Dudziak
lekarz (ginekologia i położnictwo; ginekologia onkologiczna)Szpital Morski w Gdyni

R. pr. Andrzej Fortuna
radca prawnyKancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden Gałuszko
lekarz (psychiatria)Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku

Dr n. med. Tomasz Gorczyński
lekarz (interna; kardiologia)GUMed

Lek. dent. Bogusław Lipka
lekarz dentysta (stomatologia zachowawcza), GUMed

Dr n. med. Monika Nowaczyk
lekarz (onkologia; radioterapia), Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

Dr n. med. Józefa Przeździak
lekarz (choroby wewnętrzne), ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku

Prof. Jarosław Sławek
lekarz (neurologia), Szpital Specjalistyczny w Gdańsku

Dr n. hum. Natasza Szutta
filozof, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii i Socjologii

Ks. dr Jan Uchwat
duchowny, Kuria Metropolitalna Gdańska

Dr n. med. Jerzy Umiastowski
lekarz (interna; analityka medyczna), emeryt

Mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska
położna, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku