Aktualności

Kłopoty lekarzy z rejestrem praktyk

- O wielu wadach tego systemu dowiedziałem się w Gdańsku - mówi dr Ładysław Nekanda-Trepka (na zdjęciu) przewodniczący komisji organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej. Do Gdańska przyjechał ustalić taktykę rozmów z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia...

Czytaj więcej
 

Komunikat

UWAGA  lekarze zagrożeni karami ze strony NFZ W związku z wezwaniami do zapłaty „nienależnej refundacji” kierowanymi przez POW NFZ do lekarzy, którzy w okresie po 1 lipca 2012r. wystawiali recepty refundowane, Okręgowa Izba Lekarska w...

Czytaj więcej

Komunikat Komisji Wyborczej

Lekarze pytają o listy wyborcze - Izba odpowiada  Do Okręgowej Izby Lekarskiej dzwonią lekarze z pytaniami dotyczącymi list w rejonach wyborczych. Najczęściej pytają państwo o to, na jakiej podstawie odbywało się umieszczanie poszczególnych osób na...

Czytaj więcej

GRUZJA zamiast AFGANISTANU

16.marca, godzina 18.00( punktualnie), OIL Gdańsk. odbędzie się spotkanie z > motocyklistą- Andrzejem Zapałą z Gdyni-, który opowie o swoich wyjazdach do Gruzji. Spotkanie nt. Afganistanu odbędzie się w innym terminie. Początek o godzinie 18.00....

Czytaj więcej

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną

Młodzieżowe Spotkania z Medycynąw Atheneum Gedanense Novum – Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznegooraz Okręgowa Izba Lekarska w Gdańskuzapraszają we wtorek 26 lutego 2013 rokuna piąty z cyklu wykładów Młodzieżowych Spotkań...

Czytaj więcej

Komunikat

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku świadczy pomoc lekarzom emerytom w zamawianiu i drukowaniu recept (dla siebie i rodziny) w poniedziałki i wtorki w godzinach 11-16. Odbiór recept – poniedziałek i wtorek w godzinach 11-16.                                                              ...

Czytaj więcej

Dotyczy recept dla lek. seniorów

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Seniorzy!Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz zwrócił się do prezesów wszystkich okręgowych izb lekarskich z apelem o pomoc lekarzom seniorom w dopełnieniu formalności wymaganych przez NFZ  w związku z umowami na...

Czytaj więcej

Aktualizacja danych do marca bez kar

Okręgowe izby lekarskie zobowiązane są na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, uchwalonej przez Sejm RP, do prowadzenia  rejestru  praktyk lekarskich . Jest to czynność administracyjna  państwa podlegająca  szczegółowej regulacji ustawowej...

Czytaj więcej

Powołanie chóru przy OIL w Gdańsku

Z inicjatywy Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku planujemy powołanie chóru przy Izbie . Wszystkich lekarzy i członków ich rodzin, oraz pracowników biura zapraszamy do uczestnictwa w działalności artystycznej i wspólnego...

Czytaj więcej

e-WUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Aktualne informacje o Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ) znajdą Państwo na stronie internetowej Funduszu.

Czytaj więcej