Aktualności

Nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego

Nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego W dniu 28 września 2012r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Najważniejsze zmiany w nowym rozporządzeniu:   1. zmiana nazwy stażu cząstkowego w...

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego

Nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego W dniu 28 września 2012r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Najważniejsze zmiany w nowym rozporządzeniu:   1. zmiana nazwy stażu cząstkowego w...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – wrzesień 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku wrzesień 2012r.   12 września 2012r. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – sierpień 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku sierpień 2012r.   3 sierpnia 2012r. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy...

Czytaj więcej

UWAGA! LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI ZAWODOWE!

UWAGA! LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI ZAWODOWE! Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku ponownie przypomina, że lekarze prowadzący praktyki zawodowe, ani inni przedsiębiorcy nie posiadają ustawowego obowiązku dokonywania wpisu do Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach z...

Czytaj więcej

Informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że dotychczasowe umowy na wypisywanie recept refundowanych, zgodnie z treścią aneksów przesyłanych lekarzom przez Narodowy Funduszu Zdrowia, zachowują moc do 30 czerwca 2012r. (nie zaś tylko do 30 maja).W związku z...

Czytaj więcej

List Prezesa NRL

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie promocji zdrowiaList Prezesa NRL w sprawie promocji zdrowia.pdf

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o działalności leczniczej

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uprzejmie informuje, iż w dniu 27 czerwca 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy o działalności leczniczej. Jedną z wprowadzonych zmian jest wydłużenie terminu na dostosowanie podmiotów wykonujących działalność...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – lipiec 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku lipiec 2012r. 13 lipca 2012r. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – czerwiec 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku czerwiec 2012r.   5 czerwca 2012r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji,...

Czytaj więcej