Aktualności

Dotyczy recept dla lek. seniorów

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Seniorzy!Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz zwrócił się do prezesów wszystkich okręgowych izb lekarskich z apelem o pomoc lekarzom seniorom w dopełnieniu formalności wymaganych przez NFZ  w związku z umowami na...

Czytaj więcej

Aktualizacja danych do marca bez kar

Okręgowe izby lekarskie zobowiązane są na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, uchwalonej przez Sejm RP, do prowadzenia  rejestru  praktyk lekarskich . Jest to czynność administracyjna  państwa podlegająca  szczegółowej regulacji ustawowej...

Czytaj więcej

Powołanie chóru przy OIL w Gdańsku

Z inicjatywy Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku planujemy powołanie chóru przy Izbie . Wszystkich lekarzy i członków ich rodzin, oraz pracowników biura zapraszamy do uczestnictwa w działalności artystycznej i wspólnego...

Czytaj więcej

e-WUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Aktualne informacje o Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ) znajdą Państwo na stronie internetowej Funduszu.

Czytaj więcej

e-WUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Aktualne informacje o Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ) znajdą Państwo na stronie internetowej Funduszu.

Czytaj więcej

Obwieszczenie MZ – lista leków refundowanych od 1 stycznia 2013r.

Uprzejmie informujemy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawiło się nowe obwieszczenie w sprawie listy leków refundowanych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013r.Obwieszczenie

Czytaj więcej

Obwieszczenie MZ – lista leków refundowanych od 1 stycznia 2013r.

Uprzejmie informujemy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawiło się nowe obwieszczenie w sprawie listy leków refundowanych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013r.Obwieszczenie

Czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

W dniu 21 grudnia 2012r. Minister Zdrowia wydał nowelizację rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Jest to już trzecia zmiana rozporządzenia w sprawie recept w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ogłoszona nowelizacja weszła w życie z dniem...

Czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

W dniu 21 grudnia 2012r. Minister Zdrowia wydał nowelizację rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Jest to już trzecia zmiana rozporządzenia w sprawie recept w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ogłoszona nowelizacja weszła w życie z dniem...

Czytaj więcej

Pismo ZUS w sprawie Platformy Usług Elektronicznych dla lekarzy

Pismem z dnia 6 grudnia 2012r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował Naczelną Izbę Lekarską o możliwościach związanych z uruchomioną Platformą Usług Elektronicznych, która ułatwia pracę lekarzom wystawiającym zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy.Pismo ZUS z...

Czytaj więcej