Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego stronom – w tym także Obwinionemu – przysługuje prawo do złożenia pisemnego odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie takie wnosi się za pośrednictwem sądu lekarskiego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Możliwość komentowania została wyłączona.